โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
77 หมู่ 7  ตำบลทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044657108
สัญลักษณ์โรงเรียน
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.37 KB