โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
77 หมู่ 7  ตำบลทุ่งแสงทอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044657108
คณะผู้บริหาร

นายชนมพันธ์ ทรัพย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา